Новороздільський ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 ім. А. Гергерта

Випадкове фото

55.jpg

Зараз на сайті

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма «Ми діти твої, Україно!» є програмою, створеною у відповідності з Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Декларацією прав дитини, державними Концепціями громадянського та національного виховання, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», методичних рекомендацій щодо організації виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.


Основною метою програми є формування у молодого покоління почуття патріотизму, свідомого ставлення до надбань демократії, що розвивається, відчуття належності до європейської та світової спільноти.
Протягом дії програми можливі зміни та доповнення.
Процес державотворення та розбудови суверенної України вимагає нових підходів до виховання молодого покоління. Школа покликана виконати соціальне замовлення держави: виховати громадянина-патріота, озброєного правовими знаннями, який знає історію своєї Батьківщини, інтелектуально та духовно розвинену особистість, здатну докласти всіх зусиль до розбудови нашої держави. Саме тому програма «Ми діти твої, Україно!» базується на концепції громадянського виховання, яка передбачає, що теоретико-методологічною основою громадянського виховання школяра є: 

  • • концепція державотворення в Україні, оновлення, демократизація та гуманізація всіх сфер соціальноекономічного, політичного, культурного життя суспільства;
    • теоретичні праці філософів, педагогів минулого та сучасності;
    • державно-нормативні документи в галузі освіти про необхідність розвитку творчої особистості, людини-гуманіста, громадянина-патріота.

Виховний процес передбачає базування на державній політиці в галузі освіти з урахуванням морально-етичних, національних та загальнолюдських цінностей, спрямовується на розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, психічної, духовної сфер особистості. Це вимагає використання нових прогресивних технологій, системно-цільового планування. Саме цьому покликана сприяти запропонована програма.

МІСІЯ ШКОЛИ

НА ОСНОВІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ, КУЛЬТУРНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ВИХОВУВАТИ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ, НАЦІОНАЛЬНУ САМОСВІДОМІСТЬ І ОБОВ’ЯЗОК

МЕТА ВИХОВАННЯ

Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Створення відповідного середовища, яке б сприяло успішному здійсненню виховання.
Побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, сприяє підвищенню рівня громадянського виховання.
Допомога учням відчути себе громадянином, самовдосконалюватись, щоб самореалізуватись.


Цінності – Учні та Батьки:

Відповідальність: ми виконуємо те, що обіцяємо, ми чесні з нашими учнями та їх батьками, бо саме їх довіра є найбільшим нашим досягненням.

Простота: ми розробляємо та застосовуємо найбільш ефективні форми та методи навчання та виховання, які є простими для розуміння та використання.

Інноваційність: ми використовуємо в навчально-виховному процесі інноваційні технології, впроваджуємо комп’ютерні методи навчання та виховання. Створення учнями власних проектів, використання комунікаційних можливостей всесвітньої мережі підвищує інтерес до навчання, дисциплінує мислення, формує навички самоосвіти.

Ефективність: ми працюємо так, щоб віддача від нашої педагогічної діяльності була максимальною, орієнтуючись на результат.

Прозорість: ми надаємо батькам повну та достовірну інформацію про якість навчально-виховного процесу.

Цінності – Педагогічні працівники:

 

Співробітництво: ми колектив однодумців, які дотримуючись високого рівня ділової етики і ефективної взаємодії, працюємо для того, щоб школа стала тим закладом, де почесно й престижно працювати, де кожен учитель може зробити успішну професійну кар’єру та підвищити педагогічну майстерність.

Професіоналізм: ми колектив однодумців, які працюють для того, щоб школа стала тим закладом, де готують конкурентоспроможного випускника, молоду, ініціативну особистість, свідомого українця, здатного зробити в майбутньому яскраву професійну кар’єру.

Досконалість: ми використовуємо всі можливості для досягнення найвищого рівня майстерності і постійно шукаємо шляхи самовдосконалення.НАША ПЕДАГОГІЧНА ТАЄМНИЦЯ


Ми розуміємо під вихованням те, що з дитинства веде до доброчинності. Платон

Відповідальність школи перед суспільством:

Збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини, виховати людину з широким розумінням своїх громадських обов’язків, з незалежним розвиненим розумом – таку людину, яка ніде ні за яких обставин не загине морально і фізично та проведе в життя свою незалежну думку. Ця людина має бути успішною. Ми робимо свій внесок в майбутнє України.

Результати діагностування освітнього середовища

Учні очікують від школи:

• Задоволення від процесу навчання і виховання.
• Гармонійної атмосфери співпраці.
• Врахування їхніх проблем і потреб.
• Поваги до своєї особистості.
• Справедливого оцінювання знань і вмінь учнів.
• Організації гуртків за інтересами і додаткових занять.
• Здобуті знання допоможуть знайти себе і своє місце у суспільстві.
• Змога вільно висловлювати свої думки і реалізовувати свій потенціал через участь у масових заходах.


Батьки очікують від школи:

• Створення необхідних умов для навчання дітей і спілкування.
• Підготовки дітей до самостійного життя.
• Підтримки, допомоги і доброї поради у вихованні дітей.
• Міцних знань для продовження майбутнього навчання.
• Легкої адаптації дитини в соціумі.
• Розвитку індивідуальних здібностей і талантів.
• Дитина здорова фізично та психологічно.
• Проводити системну роботу по профілактиці шкідливих звичок і пропаганді здорового способу життя.
• Навчати учнів свідомо осмислювати свої вчинки і дії.
• Формувати високі моральні цінності, збудовані на традиціях культурної і духовної спадщини народу.
• Прививати любов до минулого, щоб мати надію на майбутнє.
• Любить українське, читає українське, розмовляє українською, купує українське, живе в Україні, працює для України.Вчителі очікують від школи:

що випускник нашої школи буде:
• Неухильно дотримуватися правил для учнів.
• Всебічно розвиненою, конкурентноспроможною особистістю .
• Національно зрілим громадянином.
• Відповідальним, турботливим, дружнім, толерантним.
• Фізично- досконалим, гуманним, відповідальним, творчим.
• Мати бажання вчитись; вироблення навичок самоосвіти.
• Поводитись згідно з моральними нормами та християнськими заповідями (законами).
• Мати почуття відповідальності за природу, як національне багатство;
• Дбати про своє здоров’я та здоров’я оточуючих.
• Мати бажання стати Людиною з великої літери.


Вчителі очікують від батьків:

• Активної участі батьків у житті школи, класу.
• Усвідомлення батьками необхідності набуття нових знань для розвинення із власної дитини здорової і повноцінної особистості.
• Бажання набуття власного батьківського педагогічного досвіду.
• Адекватність батьківської самооцінки та критичність до власних методів виховання.
• Цікавитися досягненнями дітей у позашкільній виховній роботі та сприяти їх участі у різних виховних заходах.
• Нести матеріальну відповідальність у випадку пошкодження чи нищення шкільного майна їхніми дітьми.
• Допомоги у вирішенні поточних потреб школи.

Виховна програма розроблена на основі:

• Програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”.
• Проекту програми “Основні орієнтири національного виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини”.
• Основних документів про школу.
• Декларації прав дитини.
• Державної Концепції громадянського та національного виховання.
• Очікувань учнів, батьків від школи та очікувань вчителів від учнів та батьків.
• Уявлень педагогічного колективу про виховну програму і можливості її реалізації.


Вимоги до виховного простору школи та критерії для його оцінювання:
¦ Безпечний: гарантується педагогічний захист та підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем, забезпеченя їхньої особистісної недоторканості.
¦ Моральний: панують людяність, християнська етика, толерантність, педагогічна культура вчителів і вихователів висока.
¦ Сповнений довіри: існує взаєморозуміння та співпраця вихованців та виховників у розв’язанні суспільно значущих і особистих життєвих проблем.
¦ Вільний: дитині забезпечується можливість самій облаштовувати власне життя, розв’язувати життєві проблеми, творити особисті взаємини.
¦ Патріотичний: панує культ державної мови, Батьківщини, забезпечуються можливості пізнати героїчні сторінки історії України, виявити турботу про природу та культуру, повагу до Бога і до Людини, набути досвіду громадянської поведінки.
¦ Культуротворчий: забезпечується розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів виховного процесу.
¦ Комфортний: виховники враховують у комплексі всі зовнішні і внутрішні впливи на вихованців, мінімізуючи негативні та посилюючи позитивні.
¦ Відкритий: зі школою співпрацюють сім’ї, органи влади та самоврядування, громадськість, Церква.

ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:
• Формувати свідому та відповідальну особистість на основі християнських , духовних, моральних та культурних цінностей.
• Виховувати свідомих українців.
• Розвивати молоду творчу особистість.
• Забезпечити фізичний розвиток особистості через формування навичок здорового способу життя.ВИКОНАННЯ ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ ШКОЛИ
У 2013 – 2016 р.р.

Загальне виховне завдання Конкретні завдання
І. Формувати свідому та відповідальну особистість на основі християнських , духовних, моральних та культурних цінностей.
1. Забезпечити духовне становлення учнівської молоді. Формувати особистість згідно принципів християнської моралі.
2.Виховання у школярів почуття доброти і милосердя.
3.Формувати правову культуру громадянина України.
4. Виховувати у дітей почуття прекрасного, здатності цінувати красу життя.

ІІ. Виховувати свідомих українців.
1.Вивчати історію рідного краю, міста, школи.
2. Удосконалити роботу школи у рамках проекту «Школа в музейному просторі».
3. Виховувати у школярів почуття патріотизму, національної гордості, повагу до звичаїв, традицій рідного народу.

ІІІ. Розвивати молоду творчу особистість.
1.Удосконалити роботу органів учнівського самоврядування.
2.Сприяти розвиткові організаторських здібностей.

ІV. Забезпечити фізичний розвиток особистості через формування навичок здорового способу життя.
1.Пропагувати здоровий спосіб життя.
2. Проводити профілактику шкідливих звичок.